Home > Voor de pers > Voor de pers > Applus RTD Training en Opleiding krijgt erkenning Stralingsbeschermingscursussen voor Tandartsen en Supervisors

Nieuws

Neem contact op

Applus RTD Training en Opleiding krijgt erkenning Stralingsbeschermingscursussen voor Tandartsen en Supervisors

02/07/2015

Applus RTD staat te boek als een organisatie met een goede reputatie op het gebied van het organiseren van professionele cursussen op het gebied van stralingsbescherming. Tot nu toe zijn niveaus 5A en 5B, voor supervisors in toepassingen met beperkt risico en voor diegenen wiens dagelijkse werk hen in situaties brengt waar straling aanwezig kan zijn, behandeld. Afgelopen jaar is de erkenning van Applus RTD op dit gebied verder uitgebreid, omdat het bedrijf toestemming heeft gekregen om cursussen te geven aan tandartsen en orthodontisten, niveau 5A/M en voor NDO niveau 5A/supervisors.
Examennormen en toezichtcomité
Sinds afgelopen juli is het verplicht – op het gebied van stralingsbescherming – dat de kwaliteit van gerelateerde cursussen voldoen aan gespecificeerde examenreglementen onder toezicht van toezichtcomité. De regels zijn inmiddels bepaald en het comité is aangesteld om ervoor te zorgen dat de volgende taken op juiste wijze worden uitgevoerd.
  • Onderhoud van de juiste examennormen 
  • Het bieden van een definitieve standaarderkenning voor iedere kandidaat 
  • Het uitvoeren van eventuele noodzakelijke handelingen in het geval van klachten 
  • Vrijstellingen toekennen en toestemming geven voor situaties in uitzonderlijke omstandigheden 
  • Beslissingen met betrekking tot onvoorziene gebeurtenissen 
Het comité, dat 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar komt, handelt onafhankelijk en bestaat uit een voorzitter en een aantal gekwalificeerde Applus RTD specialisten:
 
VOORZITTER
C. Thijssen;
COMITÉLEDEN
E. Luijkx, Ing. R. Helderop,
J. van Heyningen, Ir. A van den Bremer en
SECRETARIS
Mevr. A. van Limpt.
Spacer
Carrière

Bekijk onze carrièremogelijkheden

Spacer
Applus RTD

Onze internationale aanwezigheid