Home > Over ons > Succesverhalen > Buitengewone uitdagingen leiden tot buitengewone oplossingen - de HEX factor bij INEOS

Succesverhalen

Neem contact op

Buitengewone uitdagingen leiden tot buitengewone oplossingen - de HEX factor bij INEOS

Een innovatieve aanpak

Bij een bedrijf als Applus RTD, kunnen veel van de inspectiewerkzaamheden behoorlijk  vaak voorkomen, met min of meer elk jaar vergelijkbare inspecties waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van min of meer dezelfde NDO-technieken. De olie- en gasindustrie is voorzichtig (en dat is maar goed ook) en veranderingen worden niet zo maar doorgevoerd. Het goedkeuren van nieuwe systemen en methoden duurt daarom lang.
 
Voor Applus RTD was het Grangemouth-project echter eens iets heel anders, en innovatieve en vindingrijke denkwijzen waren nodig om een effectieve oplossing te vinden voor de opslag van polypropyleen in grote boltanks.
 
De inspectie-uitdaging betrof een opslagtank met een diameter van iets meer dan 22 meter en een opslagcapaciteit van meer dan 5,7 miljoen liter propyleen. Propyleen (ofwel propeen) is een belangrijk basismateriaal voor de petrochemische industrie en is de grondstof voor een groot scala aan producten, waaronder het plastic polypropyleen, dat bijna twee derde van het verbruik voor zijn rekening neemt. Vanwege de chemische eigenschappen van polypropyleen moeten fabrikanten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen om de integriteit van de opslagtanks te waarborgen. Daarom is INEOS verplicht elke tien jaar de integriteit van de opslagtank te controleren. Hierbij moeten ook de lassen worden geïnspecteerd. Aangezien de opslagtank bedekt is met een dikke vuurvaste laag (Firecrete), is de enige praktische manier om de lassen te inspecteren van binnenuit. Dit betekent dat de opslagtank buiten werking moet worden gesteld en dat, volgens de traditionele methode, de binnenkant volledig in de steigers moet worden gezet.
 
Een grote en complexe uitdaging
Om de daadwerkelijke grootte van de boltank in perspectief te plaatsen: de omvang van de opslagtank is bijna gelijk aan die van de koepel van St Paul's Cathedral in Londen! Een uitdaging van een dergelijke grote schaal aangaan met traditionele technieken zoals het interieur in de steigers zetten, zou maanden duren en er zou een enorme hoeveelheid mankracht en materiaal voor nodig zijn. En alsof dat niet genoeg was, was er nog een extra dimensie om rekening mee te houden: elke man, elke paal en elke plank moest de tank in en uit door een luik met een diameter van slechts 600 mm.
 
Naar men zegt was tijdens de laatste inspectie die circa tien jaar geleden is uitgevoerd (voordat INEOS eigenaar werd van de raffinaderij), de tank meer dan een jaar buiten gebruik. Het was daarom van het grootste belang dat Applus RTD een oplossing zou vinden die de tijd dat de tank buiten gebruik was significant zou verminderen. Daarbij moesten de werkzaamheden volgens de hoogste standaarden worden uitgevoerd, ook op alle aspecten van gezondheid en veiligheid.
 
De HEX... een innovatieve oplossing
Om te voldoen aan de uitdaging van INEOS moest Applus RTD een oplossing ontwikkelen die tijd en kosten zou besparen, maar die er ook voor zou zorgen dat een volledige inspectie veilig en grondig werd uitgevoerd. In het Verenigd Koninkrijk staat Applus RTD bekend als een pionier op het gebied van het gebruik van  rope access (industriële touwtechnieken) om op lastige plaatsen te komen, maar dit was anders. Abseilen via touwen werkt goed voor verticale oppervlakken, maar hoe kunnen touwen worden gebruikt om het holle oppervlak te bereiken dat de bovenste helft van de bol vormt? Tussen alle partijen vonden langdurige besprekingen plaats die leidden tot het idee om een eenvoudig zeshoekig frame te ontwerpen. Het prototype van de HEX is gebouwd in  het rope access opleidingscentrum van Applus RTD in Falkirk en was circa 1/3 van de daadwerkelijk benodigde omvang, maar dat was nog steeds groot genoeg om de school te vullen!
 
 
De HEX is opgebouwd uit aluminium delen (vergelijkbaar met Meccano!) waarbij elk element door het kleine luikje naar binnen werd gebracht. Eenmaal samengevoegd in de tank zelf werd de HEX zo aan de bovenkant van de tank gehangen dat deze op de bodem rustte. Door outriggers of platformen (zie Figuur 4) toe te voegen, wordt het mogelijk om de binnenwand te bereiken. Wanneer een deel van het werk was afgerond, werd de hele zeshoek enkele centimeters van de grond getakeld en, door slechts met de hand tegen het frame te duwen, geroteerd. Wanneer de HEX zich in de correcte nieuwe positie bevond, werd deze weer neergelaten op de bodem. Op deze manier kon elk deel van de bol vanaf de HEX worden bereikt door het team. Natuurlijk gebruikte iedereen die op de HEX-structuur werkzaam was een valbeveiligingssysteem, stonden de werkzaamheden onder direct toezicht van een Level 3 Rope Access Supervisor en werden de gebruikelijke veiligheidsprotocollen voor rope access gehandhaafd.
 
 
Tijd en geld besparen
De hele zeshoekstructuur was binnenin de tank in slechts vier dagen opgebouwd en toen konden de inspectiewerkzaamheden echt beginnen. Het team van Applus RTD voerde lasinspecties uit met behulp van MPI-technieken (Magnetic Particle Inspection) en ook geavanceerde concepten zoals ToFD (Time of Flight Diffraction). Verdere controles betroffen een zorgvuldige visuele inspectie en conventioneel ultrasoon onderzoek. Binnen 36 dagen was de klus geklaard en de hele HEX ontmanteld en uit de tank verwijderd. Dit betekende dat INEOS de tank oneindig veel sneller weer in gebruik kon nemen en daardoor aanzienlijke besparingen kon realiseren.
 
 
Het succes van de HEX-oplossing voor INEOS bleef niet onopgemerkt en het rechtstreekse resultaat was dat een ander petrochemisch bedrijf in dezelfde regio vroeg of het kon bekijken wat wij hadden gedaan. Met de toestemming van INEOS werd dit verzoek ingewilligd. Men was zeer onder de indruk en, om een lang verhaal kort te houden (en vanwege de gecreëerde positieve indruk): Applus RTD heeft al een volledige inspectie afgerond voor een van de boltanks van dit bedrijf en werkt momenteel aan een tweede. Toen toonde een derde bedrijf interesse en inspecties van nog twee boltanks voor die klant staan nu ook op de agenda. Het nieuws doet snel de ronde en men begint Applus RTD nu te beschouwen als dé aanbieder van oplossingen op het gebied van veilige, snelle en kosteneffectieve inspecties van boltanks.